Logo (1).png

קיבוץ ידע - איך יתפקד הקיבוץ ואיך יתפקדו מוסדותיו

דף הבית > חברים כותבים >  קיבוץ ידע - איך יתפקד הקיבוץ ואיך יתפקדו מוסדותיו
 
 

עוד מאותו דבר כבר הוכיח את עצמו כבלתי יעיל שגרתי ומשעמם והכי חשוב לא משיג את מטרותיו. הצעות כמו להכניס צעיר להנהלת הקהילה , כן בעלי תפקידים, לא בעלי תפקידים לא נוער וכו'.
ההצעה שלי היא אחרת והכי חשוב היא מתאימה לרוח התקופה.
מה מאפיין את תקופתנו? עידן הידע והטכנולוגיה דמוקרטיה ושוויון ערך האדם.
התשתית עליה מבוסס קיבוץ ידע היא כולם שווים לפחות ביכולת להביע דעה, וכולם ניתנת אפשרות אמיתית להיות שותפים. בקיבוץ ידע מעבר לשייכות לקיבוץ, שזה צריך להיות ערך חשוב, כולם גם מקושרים בעזרת הטכנולוגיה המאפשרת.
המבנה הארגוני מבוסס על אוטונומיה וביזור אך גם על לקיחת אחריות.
העיקרון של קיבוץ ידע הוא שהמידע זורם כל הזמן לכל הכיוונים ולכל המעוניין. מרכז ענף ומרכז ועדה יהיו אוטונומיים בניהול הענף או הוועדה אך יצטרכו לתת מידע כל העת במקרה כזה האחריות היא רבה והצורך במבקר חיצוני או פנימי יורדת עד נעלמת.
הגוף המרכזי במבנה שאני מציע הוא המועצה המייצגת שבנויה מנציגי כל שכבות הציבור, תפקידה משתנה, היא בעידן התקשורת לא צריכה לייצג אף אחד, לכל חבר תהיה הזכות והיכולת להביע דעה לכן המועצה תתפקד כמרכז העתיד של הקיבוץ. מה הכוונה? כל בעיה כל תכנון עתידי יופנה למועצה ותוך עבודה משותפת ולמידה היא תנפיק לציבור "תמונות עתיד" הכוונה פתרונות או התוויית דרך לעתיד.

חשוב שבעידן הידע והטכנולוגיה, עידן עם קצב החיים במובנים מסוימים מטורף, יהיה גוף שיחשוב עתיד.
הגוף השני בחשיבותו במבנה החדש הוא ועדת תרבות מורחבת או במילים אחרות הגוף האחראי להוציא לפועל את הערך המוסף שבחיינו בקיבוץ. פעילויות התרבות והחברה של הקיבוץ צריכות להיות בראש סדר העדיפויות, חגים, פעילות של ביחד , קיבוץ לומד כי הרי קיבוץ ידע מעמיד את רחובותיו לרשות התרבות.
הגוף השלישי בחשיבותו במבנה החדש הוא ועדת הרווחה שבין יתר עיסוקיה פתרונות למצוקות של חברים בקיבוץ.
מכאן נובע שהתפקיד העיקרי של מנהל הקהילה הוא תפקיד ארגוני תיאומי . הנהלת הקהילה היא גוף שמורכב מממלאי התפקידים ותפקידו לדאוג שהבעיות שעולות על שולחן הנהלת הקהילה ינותבו לגוף שצריך לתת לבעיה גם פתרון וגם לוודא שאן הפתרון מתבצע, או מצד שני נושאים תכנוניים להעביר למרכז העתיד של הקיבוץ.
המוסד שנקרא שיחת קיבוץ יהיה אחת הדרכים שהחברים יוכלו בה להביע את דעתם כי הם יוכלו לעשות זאת גם באתר הקהילה וגם בעיתונות הכתובה.

הצבעה על נושאים תהיה דיגיטאלית או בעזרת SMS כי לכל חבר הזכות להביע את דעתו. בדרך הזו כל חברי הקיבוץ יהיו IN ולא כמו היום שלדוגמה עובדי חוץ או חלק מהוותיקים בקיבוץ לא מחוברים לנעשה בו. ( פשוט כי המידע לא מגיע אליהם).
מכיוון שאני רוצה לפתוח את הנושא לדיון לא אוסיף אלא אציע למועצה המייצגת לשבת וללמוד את הרעיונות שמוצגים לפניה למבנה הקהילה ולצאת עם המלצות לחברים.
בפורום קיבוץ ידע מפורט הרעיון ביתר פירוט אשמח מאוד לתגובות.
ובצורה ויזואלית: