Logo (1).png

אימון אקדמי לסטודנטים

דף הבית > עסקים ויזמויות >  אימון אקדמי לסטודנטים
 
 
תקופת הלימודים, בכל שלב ובכל גיל, מעניקה הזדמנות ייחודית לצמיחה ולהתפתחות אישית, בסביבה חברתית ובאווירה שנדיר למצוא במקומות וזמנים אחרים. כיצד נוכל למצות את המירב מתקופה זו? כיצד נוכל ליהנות ממנה ולהתעלות מעל הקשיים שמציבה המסגרת ודרישותיה? כיצד נממש את הפוטנציאל שלנו כלומדים וכבני אדם?
האימון האקדמי - academic coaching - מאפשר לצרף נוסע נוסף למסע שלנו, לתקופה קצובה, לבחון יחד את האתגרים והאפשרויות העומדים בפנינו, להתנסות בזוויות ראייה ובדרכי פעולה חדשות, ולפעול בנסיון להשיג מעל ומעבר למה שקיווינו...
באילו תחומים אימון אקדמי יכול לסייע לי?
 • בירור מטרת הלמידה עבורי
 • הגדרת תחומי החוזק שלי והנושאים הטעונים שיפור
 • תכנון וניהול יעיל של הזמן
 • למידה יעילה וממוקדת
 • טיפוח סקרנות והנאה בלמידה
 • הכנה לבחינות והתמודדות עם חרדת בחינות
 • יצירת סביבה תומכת למידה
 • המוכנות להכשל, האומץ להצליח
 • איתור מקורות פנימיים לאנרגיה, הנאה, התלהבות ויצירה
 • יצירת קשרים חברתיים
 • עיסוק בתחביבים ובספורט
 • עמידה בלוחות זמנים
 • לקיחת יוזמה
 • לימודים בגיל המאוחר
 • איזון: לימודים, משפחה, עבודה
 • סיוע בבחירות אישיות ובצמתי החלטה