Logo (1).png

בהמתנה

דף הבית > חברים כותבים >  בהמתנה
 
 
 

 

בחפירות בנערכו בשנת 2505 באתר מגן בראשותו של בוזיאל בן איקה נתגלה מסמך היכול להטיל אור על הסיבה ל-BABY BOOM שהתרחש באופן בלתי צפוי בשנת 2006.

פרוטוקול הנהלת הבעילה 31.06.05 (סודי)

נוכחים: יהושפט, חמורבי, עזריאל, מגדיאל, פנינה, חיה, נעמי.

נעדרת: בלהה.

בישיבה סודית ודחופה של הנהלת הבעילה עלה נושא אקוטי וחשוב להמשך קיומנו כאן בארץ ישראל. הבעיה היא הצניחה הדמוגראפית שמאז ההחלטה ה"מפוצצת" על הצורך בגידול דמוגראפי לא נעשה דבר! המצב מטיל בספק את עצם צידוק קיומנו כחברה שיתופית בארץ ישראל. המצב עוד חמור מול ההתגייסות של "הרחם הדיפרנציאלי" והחשש להכחדת "הגזע השיתופי".

בישיבה הועלו מספר הצעות:

א.   קליטה של מחנות עולים מתאילנד.

ב.    קליטה מפליטי הקיבוצים הדיפרנציאלים.

ג.      הגברת האונות הגברית בקרב הבחורים הצעירים.

ד.    שידול הנשים הפוריות לפיתוי ולקיחת אחריות אישית.

בישיבה הועלו הקשיים בקשר להצעות א-ב. הצעה א' אינה שומרת בהכרח על ה"טוהר השיתופי". הצעה ב' איננה נראית כבעלת סיכוי ומעוף. לגבי הצעה ג' קיים חשש לאיבוד שליטה של בחורינו דבר שעלול להביא לסיכון הרקמה העדינה של משפחות הצעירות. עדיף להתבסס על מגזר אחראי – קרי הבחורות הצעירות. יש לגשש אצלן על הפוטנציאל להבאת תינוקות רבים בשנה הקרובה. יש להסביר להן על החשיבות העליונה של המשימה. אך יש לשמור על סודיות מירבית ועל אחריות והיצמדות למטרה על מנת שלא תיווצר חס ושלום תהליך מסוכן. אסור שבחורינו ירגישו במזימה המתרקמת!

הוטל על הבנות מקרב ההנהלה לקדם את התהליך.

 

לאחר שבועיים דווח:

ההיענות היא חלקית בלבד. 7 חברות דיווחו על חוסר חשק מיני וסיכוי קלוש להתעברות. 5 חברות התנו את המעשה בקבלת "מענק להרחבת המשפחה". 4 נשים ביקשו להגדיל את דירתן. 3 נשים אמרו שבשמחה שיביאו ילד לעולם והן מחכות בכיליון עיניים למעשה ההתייחדות עם הבעל.

הוחלט לרגל המצב לקיים ישיבת חרום עם כל הנשים שהדבר נוגע להן.

 

לאחר שבוע נוסף:

לאחר הסבר של מנהל הבעילה – הבינו רוב הנשים פרט לשלוש את החשיבות של המעשה. הדבר יגביר את חוסננו מול ה"זרם הדיפרנציאלי", יבטא את יכולת הצמיחה של ה"זרם השיתופי", יגבש את המשפחות הצעירות, ויביא שמחת ילדים לחצרנו. נמצאו 12 בנות גיבורות שלקחו על עצמן את המשימה העדינה והקריטית.

                      (לא נמסר במסמך מה היו תוצאות הישיבות).

                                                                                                                       דוד מורס