Logo (1).png

ראיון עם אילנה דורון

דף הבית > חברים כותבים >  ראיון עם אילנה דורון
 
 
ראיון עם אילנה דורון - מראיין איציק קורן 06 .6 25

שאלה:"אילנה דורון ביחד עם קיבוץ מגן לדורותיו מציינים וחוגגים
50 שנות חינוך מוסיקלי . ספרי לנו אילנה , משהו מתחושותייך ."
אילנה : "50 שנות , ממש חג יובל. ואני מסתכלת בתמונות ובמראה
וקובעת חד משמעית , שאכן עברה לה כבר חצי מאה!
ואף בחלוף האביבים , הסתווים , החורפים והקיצים- לא ניסדקה מחשבתי על האידיאלים , המחשבות והאני מאמין שלי .
שאלה: "ספרי לנו בקצרה על החינוך המוסיקלי שלך וזה קרה עוד לפני הצטרפותך למגן בשנת 1955 "
אילנה- "כילדה תל-אביבית קלסית , למדתי חליליות ופסנתר . בקן של
השומר הצעיר , ובבית הספר , הופעתי ושרתי במקהלה .
העיסוק החובבני במוסיקה הביא אותי להחלטה ולצורך להמשיך ללמוד."

שאלה: "אומרים שקיבוץ בלי רפת אינו קיבוץ , אך קיבוץ בלי מוסיקה
גם כן אינו קיבוץ . מה הוא האני מאמין שלך ?"
אילנה: " אצטט את דבריו של פרופסור הוארד גרדנר , אביה של
"תיאוריית האינטיליגנציות המרובות" , שכך אמר:
מ""כל כשרונותיו של האדם , אין אחד שקדם לחינוך המוסיקלי ואם כל זה אינו רק הנחה מלומדה , אלא החובה לטפח הלמידה ,
לעצבה ולטעת בה את הניצנים והזרעים לכדי גן שכולו ורדים פורחים ומצלצלים , הרי לפיכך יישמתי את הרציונאל כבסיס להוראה שלי במשך השנים . וככל שהקדמתי ללמד בגיל הרך . כך זכו הילדים לפתח
את הדרגה הראשונה בסולם האינטליגנציות המרובות.*שהיא המוסיקה*
היכולת לתפוס צורות מוסיקליות ולעבדן ולהוציאן לפועל
היכולת להבחין בין צורות מוסיקלית
היכולת להגיב רגשית למגוון של טונים, מקצב , וצורות שונות
ואם לא די באלו , הרי שגרדנר צירף גם את "האינטליגנציה התנועתית "

שאלה: "איך האני מאמין שלך בא לידי בטוי בחינוך המוסיקלי במגן?"
אילנה:50 שנים חלפו. צעירה הייתי וגם בגרתי , למדתי , התפתחתי , חקרתי ויישמתי , פיתחתי תכניות לימודים .
אולם , מה כל אלו שווים היו אלמלא היו לי הכלים והתכונות הדרושות למחנך המוסיקה .וכלי העבודה שלי היו ונישארו " הקול שלי,
התנועתיות, יכולת הביצוע בכלי הנגינה שלי : חליל, חליליות ופסנתר,
ובזכות כל אלו העמדתי דורות של ילדי גנונים , גנים ובתי הספר ,
דורות של נגנים , זמרים וחובבי מוסיקה , והוראת פסנתר למבוגרים .
ועל כל אלו באה אני היום בחג היובל שלי ,להתרגש , ולהתברך
ולקטוף את הפירות בנגינת תלמידי 2006
איציק:ניצן כספי , גיל דורון ואביטל פלדנר הפכו בזכותך את הנגינה וההוראה למקצוע בחיים . הרבה חברים וילדים במגן נגעו במוסיקה בגלל האפשרוית שהעמדת לרשותם ללא לאות.
קיבוץ מגן ידוע באזור כקיבוץ מוסיקלי . ספרי לנו מעט על
תרומתך מחוץ למגן :

אילנה: "לימדתי 6 שנים בנירים ובניר יצחק
הקמתי את האולפן למוסיקה וניהלתי אותו 19 שנים
לימדתי במעלה הבשור ובניצני אשכול
העברתי השתלמויות בחסויות שונות
העמדתי מולטימדיות בנווה אשכול
ניהלתי מועדוני זמר לקשישים
תרמתי לחיי התרבות של מועצה אזורית אשכול

איציק : אילנה ,את אגדה עוד בחייה , מפעל חיים . תודה רבה .