Logo (1).png

לקסיקון עם געגוע

דף הבית > חברים כותבים >  לקסיקון עם געגוע
 
 

 

חמישים וחמש שנה -לקסיקון עם געגוע

נזכר רשם,ליקט וכתב מאיר אלביני

,עזרו בעריכה

איציק קורן ז"ל

לאה ודני ברזילי

צילומים ומסמכים מארכיון מגן

... היה, היה פעם ראש שבט זקן אשר הרגיש שימיו ספורים והחליט על כן שטוב יעשה אם יחלק את נכסיו בעודו בחיים מאשר ישאירם בירושה לבניו העלולים לריב ולהסתכסך ואף להמיט חורבן על המשפחה.
ואמנם כך עשה ובהיותו נוטה למות קרא אליו את בניו ואמר להם:
 "רואים אתם את ההר הגבוה המתנשא לפנינו? זה מביניכם שיעפיל אל פסגתו, הוא שייקבע אחר מותי כראש משפחה ויירש את רכושי. וכדי שאדע עד היכן כל אחד מכם הגיע, חייב הוא להביא אלי ברדתו פרח אחד לעדות".
יצאו הבנים לדרך.
 השמש עלתה ובעודה ברום השמיים נראה אחד הבנים חוזר ופרח בידו. אמר לו הישיש: "אתה לא תהיה היורש כי לא טרחת כלל לטפס ולהגיע אל פסגת ההר, כי את הפרח שקטפת למעני תלשת בעמק למרגלות ההר".
זמן מה אחריו נראה הבן השני חוזר משליחותו
, אך גם לו אמר האב דברים כדרבנות: "אתה אמנם התחלת במשימה, אך התייאשת מהר מדי ואת הפרח שהבאת לי קטפת בסביבת המעיין הנובע בגובה לא רב".
לפנות ערב חזר הבן השלישי והפרח עמו ואף לו אמר הזקן את שחייב היה לומר למי שלא השלים את כל הדרך
מאוחר אחרי חצות חזר הבן הרביעי, עייף ויגע, שרוט ופרוע בגדים, אך פניו זוהרים משמחה.
שאלהו האב:
 "והפרח היכן, היכן הוא בני?" השיב הבן: "אכן אבי, הגעתי אל פסגת ההר אבל פרח לא מצאתי שם. אבל אין חשיבות לכך, כי מרוצה אני מעצם הגשמת השליחות".
אמר לו האב בשארית כוחותיו:
 "לך בני ניתנת הירושה כולה. אמנם פרח לא מצאת, אבל שמחתך ואשרך הטבועים בפניך הם הפרח שלו ציפיתי בצאת נשמתי".
עד כאן דברי האגדה.

וכלום אין חיינו דומים לאלה שיצאו לחפש את הפרח שלא על מנת לקבל פרס.
הן את הפרח המופלא הזה בחרנו כסמל כאשר התחלנו לטפס בהר... לפני 55 שנה.
רבים הצטרפו בדרך כדי לעלות ביחד במעלה ההר,
 רבים עזבונו והלכו כל אחד עם הפרח שלו.
היכן הפסגה איננו יודעים
– ההר מאוד גבוה. הפרחים מתדלדלים בנתיב שאנו צועדים אבל בהסתכלנו סביב, מלווה אותנו הרגשת הסיפוק.
היום ,עצרנו לרגע קט אך לא כדי לנוח אלא לשם עריכת חשבון הנפש הדרוש. אנו משוכנעים שאת אשר עשינו לא לריק עשינו. הכל היה נחוץ וכדאי והוא יפה, עד כדי כך, ששום צללי המציאות לא יכערוהו.


המילון הנוסטלגי" הזה מצטרף לספרים הרבים שערכנו במשך הזמן, ל"אגדות מגן", ל"מגן במערכות הביטחון", ל"תולדות מגן" ועוד. זהו ריכוז של יותר מ-200 מושגים בעלי ערך חברתי, תרבותי וכלכלי אשר בעזרתם אפשר להיזכר, להכיר ואולי להבין את התהליכים שעברנו ביחד מאז הקמת הקיבוץ ועד היום.
ואם פספסנו פה ושם כמה מושגים... נשלים אותם בהזדמנות אחרת!

הלקסיקון מסודר לפי סדר האלף-בית.
לחיצה על האות תביא אתכם לערכים המתחילים בה.

                          א-ד   •   ה-ח   •   ט-ל   •   מ-ע   •  פ-ר   •   ש-ת