Logo (1).png

הוראות הפעלה לטלפון רגיל

דף הבית > תקשורת >  הוראות הפעלה לטלפון רגיל
 
 הוראות הפעלה לטלפון רגיל

 

חיוג חיצוני (קווי חוץ): חייג 9  + מספר  הטלפון  הרצוי.

 

העברת  שיחה: לחץflash  או איתות + מספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת.

 

 

חנייה על שלוחה תפוסה: חייג לשלוחה, ובהישמע צליל תפוס הקש 6 והנח את השפופרת,  

                                              לכשתתפנה השלוחה יתקבל צלצול במכשיר הטלפון.

 

שיחת ועידה: ניתן לדבר עם שני אנשים בו זמנית ( פנימי ואו חיצוני).

                      לחץ flashאו איתות , חייג למנוי השני, לאחר מענה הקש שוב על לחצן                       FLASH                           או איתות ולאחר מכן הקש על לחיץ הספרה 3 .

 

עקוב אחרי:  *11  -< מס' שלוחת היעד וסולמית (#) .

                                             ביטול : חייג 10* .

 

חיוג מקוצר לאורנג' בארגון: חייג 8 ו4 ספרות אחרונות של הנייד

 

שעון מעורר:  חייג#71->הקש שעה (בשני ספרות 00-24) -> הקש דקות (בשני ספרות00-59) -> הקש 0 להשכמה חד-פעמי או 1 לקבוע, קבל צליל אישור.

לדוגמא:השכמה חד-פעמי בשעה 06:15 בבוקר:

יש להקיש משמאל לימין:#7106150

לביטול: #70

 

 

איפוס נתוני שלוחה:  790*   .

בהצלחה.