Logo (1).png

כוונות או תוצאות?

דף הבית > מאמרים של דני ברזילי >  כוונות או תוצאות?
 
 


מנהל הכלבו הקיבוצי ובעלת חנות היד-שניה (אחת מאלפי היזמויות הפרטיות שצצו בקיבוצים) מנהלים דיאלוג. זה אומר: אני איני מרמה את הלקוחות מפני שבטווח הארוך זה אינו כדאי, אאבד את אמינותי ואז גם את פרנסתי. אומרת השניה: גם אני איני מרמה אותם, אבל פשוט משום שרמאות היא פסולה מבחינה מוסרית. לא מתנהגים ככה. לאחר זמן מה נרדם הכלבויניק (שיחה על ענייני מוסר היא דבר מעייף), והנה, זבוב מתיישב על אפו. רוצה חברתו לגרש את הזבוב ומכה בחוזקה על אפו, אולם הזבוב מתעופף לו, כדרכם של זבובים, והמכה ניחתת על אפו ומקפיצה אותו בזעקת שבר. הנה הדגמנו בקלות את אחד הויכוחים הגדולים החוצים את תורות המוסר השונות – האם נכון להאמין במוסר של כוונות או של תוצאות.

זה שאינו מרמה כי פשוט אסור לרמות, מפני שמוטלת עלינו חובה לנהוג ביושר, הולך בעקבותיו של עמנואל קאנט והצו המוסרי שלו (עשה מעשיך על פי הכלל שתרצה שיהיו לחוק כללי). זו הגישה הקרויה דיאונטולוגית – רק הרצון הטוב הוא הטוב המוחלט, כוונותינו מונחות ע"י הרצון הטוב ולכן הכוונה, לאו דווקא התוצאה, היא הקובעת. לכן אנו שופטים באופן שונה מי שהורג אדם בכוונה (וקוראים לזה רצח) לבין הריגה בשגגה, שנקראת תאונה, למרות שהתוצאה, מוות – זהה. התנהגות מוסרית לפי גישה זו אינה באה לשרת מטרה, כי אז היה ערכה נקבע לפי המטרה, שהושגה או לא, אלא היא ציות לחובה, לחוק מוסרי אוניברסלי. הניסיון לגרש את הזבוב כוונתו היתה טובה, ולכן היה מעשה טוב, למרות שהמטרה לא הושגה. זהו מוסר הכוונות.

מנהל הכלבו, שאינו מרמה כי לא כדאי, הולך בעקבות ג'.ס. מיל וחסידי התועלתנות. האושר לדידם הוא קנה המידה המוסרי ולכן מה שגורם יותר אושר (שמשמעותו הנאה או המנעות מכאב) הוא יותר מוסרי. חשובה התועלת שהשגנו, ולאו דווקא למען עצמנו אלא לטובת "העולם" או האנושות, במידה שמנהלי כלבו, וקיבוצניקים בכלל, חושבים עליה. אהיה ישר כי זה כדאי בטווח הארוך. לפי התועלתנים הניסיון לגרש את הזבוב היה שלילי מבחינה מוסרית, לא בגלל הסכנה לחיי הזבוב כפי שסבורים נזירים הודים, אלא מפני שגרם לחבר כאב. התוצאה היא הקובעת. הערה חשובה: המועיל אמור לכלול את המהנה, לא בניגוד לו. יש הנאות לגוף (וגם לרוח) שאפשר להעריכן באופן כמותי או באופן איכותי. הדוגמה הקיצונית, שכבר הבאתי פעם, היא של אונס קבוצתי – הנאה מסוימת (ומעוותת) לאחדים מול סבל גדול לאחת. כולנו נעדיף את השיקול האיכותי ולכן נגנה מעשה כזה.

וכעת- לשדה המוקשים של עבודה ופרנסה, תוך התעלמות משלטי האזהרה של הצודקים הקבועים. בקיבוץ המסורתי סופרים שעות עבודה. מאחר והעיקרון הראשון בו הוא שכל עבודה שווה לאחרת, זהו הדבר היחיד שניתן למדדו. עד כמה אני יעיל בעבודה (אני? ודאי, זה האחר שממזמז את הזמן) או האם בענף שלי יש אבטלה סמויה (מה פתאום, רק אצלם), זה עניין למנהלים אבל לא משפיע על התקציב שלי. הכוונה היא החשובה: לבוא בזמן ולעשות כמיטב יכולתי. אם זה קורה – מילאתי את הצו של קאנט. אם כתבתי בשעתיים שיר לאדל, שיכניס רבבות יורו, או אם המסגר תיקן בזמן זה קומביין שעולה מיליון שקל, אין זה משנה. רושמים לנו שעתיים עבודה. מן הצד השני עומדים מיל והתועלתנים, שמודדים בעיקר את התוצאה: ההכנסה, הרווח או ההוצאה שנחסכה. עבדתי מעט והרווחתי הרבה – יופי לי ולכולם. עבדתי הרבה והרווחתי מעט – אני נחשב לנטל.

בשנות החמישים והשישים, סרבו הקיבוצים להכניס עבודה שכירה לחצרם, למרות הפצרות בן גוריון, מפני שראו בה ניצול. עבודה עצמית נחשבה לערך מוסרי. התוצאה היתה שהקיבוצים הכריחו מנהלנית מצטיינת לעבוד בחינוך, וז'נט מאופקים נותרה מובטלת. כוונה טובה, תוצאה רעה. אבל אם מהגר מאריתריאה יפרוץ למרפאת הקיבוץ ויגנוב משם תרופה שכיסו אינו מאפשר לקנותה, יהיה לו טוב, הנזק לקיבוץ יהיה זניח, ובכל זאת לא נסכים לזה.


אין דרך סלולה להכריע בין קאנט למיל, האם העבודה או הפרנסה היא הקובעת. בקיבוצים המטוטלת נעה בשנים האחרונות לכיוון התועלתי. הטרנד השיתופי בעיר (בתחבורה, באוכל, בטיפול בילדים) הולך גם הוא בנתיב הזה והוא חיובי גם בכוונות וגם בתוצאות. אנחנו גם אבותיו וגם    מחקיו, שנאמר - השכלתי גם ממלמדי וגם מתלמידי.  

      

                                                            דני ברזילי