Logo (1).png

הנצחה

דף הבית > הנצחה
 
 
חפש

אסתר מרקוביץ אורן

  • תאריך לידה
  • 15/08/1930 
  • תאריך לידה עברי
  •  
  • תאריך פטירה
  • 01/05/2009 
  • תאריך פטירה עברי
  •  
  • מקום קבורה
  • בית עלמין קיבוץ מגן 
אסתר מרקוביץ אורן
1.5.2009 - 15.8.1930


רומניה – בוטשוני
עוברת את תלאות המלחמה 45 – 1940 .
מתיתמת מאמא – בילדותה.
נסחפת עם "השומר-הצעיר" ומעפילה ארצה,דרך קפריסין,להקים קיבוץ.
מלחמת העצמאות בתעלות גת. שיקום יד מרדכי מכין להגשמה בנגב.
בקיבוץ מגן: מאמינה בעקרונות הקיבוץ השיתופי ופעילה במסירות בועדות:
ו. חברים, סידור עבודה, ו. קליטה, מזכירה , כי ראוי להיטיב עם הפרט וכך לחזק את החברה. זו דרכה במגן לאורך השנים.

למשפחה מעניקה את מלא כוחתיה ואכן נכדיה נעמו לה מאד והקשר איתם הדוק ואישי.

כשמבחינה בסדקים שנוצרו בעקרונות אינה נרתעת לפעול לתיקון ושינוי הנדרש ומקיימת קשר טוב עם הצעירים.

כשלעצמה, נושאת בדומיה את כאביה וגוזרת באומץ את הסתלקותה – והמשפחה האוהבת סביב לה כואבת ותומכת.
חותם חייה נצרב בקיומנו.