Logo (1).png

שעות פתיחה

דף הבית > שעות פתיחה
 
 
 
שם ראשון שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת
קומונה  
משרד תקשורת    
חלוקת כסף (מזכירות טכנית)  
מפגשית
קבלת אחות  
נוכחות אחות ללא קבלה        
קבלת רופאת        
לקיחת דם        
מחשב    
גלריה "הקיטור"          
חדר אוכל
בריכה
מזכירות/דואר  
קופת ענפים (איתי בלנק)