Logo (1).png

הידראוליקה

דף הבית > הידראוליקה
 
 

 צינורות הידראוליים הם הרכיב המתבלה ביותר בכלי העבודה. המחלקה ליצור צינורות הידראוליים מתמחה בייצור צינורות הידראוליים וּבהתקנתם
 
•ייצור צינורות הידראוליים סטנדרטיים לכלים חקלאים וּלמפעלים
•פיתרונות לצינורות הידראוליים לא סטנדרטיים על פי הצורך
• בניית צינורות לחץ למערכות הידראוליות לטרקטורים, למנופים, לציוד הנדסי כבד וּלתעשייה
• לחיצת צינורות הידראוליים גמישים לספיקות וּללחצים גבוהים
• תיקון כל סוגי הצינורות ההידראוליים והרכבתם בקטרים של "3/16 ועד "1.1/4
•ביצוע העבודות באמצעות ציוד חדיש וּמדויק (מכונת חיתוך, מכונת לחיצה וּמכונת לקילוף פנימי וחיצוני)
על- פי דרישות הלקוח וּמפרטי היצרן.
  שירותי הלחמה לצינורות קשיחים
 •מכירת שמן הידראולי
  

          ........................................................................................................................................................
טל" : 08-9983030,פקס : 08-9984670
גורן : 054-7-916036,רוני : 054-7-915735,ניצן : 054-7-915734, מיקי : 054-7-916169

                                                                 אודות מסגרותהידראוליקה