Logo (1).png

"אדמת המריבה"- עזרא צחור

דף הבית > "אדמת המריבה"- עזרא צחור
 
 

 

עזרא צחור, צלם, מתעד את האזור שבו הוא חי, בעין אוהבת ושואלת, במשך שנים רבות.

עזרא אומר: "אדמת הנגב תמיד מפתיעה, יש בה המון ראשוניות ובתוליות. אני מסתובב בשטחים הקרובים לביתי, רביבים, כבר כמעט 50 שנה, באינטנסיביות גדולה ותמיד מוצא דברים חדשים, מקומות עם סימנים ברורים של חיים בני אלפי שנים וזה תמיד מרגש.

היום יש מריבה על האדמה הזו, מריבה שהולכת ומחריפה.

עכשיו הבעיה הקשה היא הנוער הבדואי.

הם מתנתקים מהמסורת ומהסמכות ההורית ונמצאים בעימות חריף עם החוק.

הכלי שלי הוא המצלמה שאיננה מתקבלת בסבר פנים יפות, בשני הצדדים.

לכולם יש הרבה להפסיד ולצערי כולם בדרך לשם.

אני והמצלמה מנסים להיות ראש הגשר, לחשיבה אחרת, חשיבה של אדם שמאחורי המילים המפוצצות".

אוצרת התערוכה: מריאנה שלייפר.