Logo (1).png

חני לרון

דף הבית > חני לרון
 
 

 פסליה של חני לרון הם הכלאה של מבני מולקולות אטומיות, ושלדי מטריות שנהרסו בסערה וחוברו מחדש ליצור נפחים חומקים אל העיצוב שחמק אל האמנות וחלילה.


 חני אומרת: "המבנים אותם אני בונה נעים במרחב אינסופי רב ממדי ללא כוח כבידה, כאשר כל נקודה במבנה היא סוף והתחלה".

 השימוש הוא בקווים ומשטחים פשוטים, בחומרים קלים וגמישים, כמו פלדה קפיצית ונייר. העבודות עגולות, בדרך כלל מרחפו ת, מנסות למתוח את הגבול של שלושת הממדים בהם אנו שבויים ולהתעלות לממד רוחני, עד היכן שההכרה שלנו משגת  ונעלמת.

 תהליך העבודה הוא חיפוש מתמיד וניסיונות בחומרים שונים לשקף דימויים אלו.

 הגיאומטריה המקודשת משמשת אותי להמחשת מציאות רוחנית זו, מכיוון שהיא בנויה מסמלים אוניברסאליים ראשוניים המופי ים גם בקבלה היהודית. פרח החיים הוא סידור של שבעה מעגלים, כשמרכז אחד מהם נמצא על היקף ששת המעגלים העוטפים אותו".

עוזי צור המבקר האמנותי של עיתון "הארץ" אמר על העבודות של חני:

"כמפרשים קטנים של מכונות תעופה אל יופי עתידי, נגיש וחומק.

לעיתים גולות קריסטל מושחלות כאטומים על הווקטורים המובילים אל

הקודקודים, כמבנים יהלומים מומצאים.

דבר מה מרוחו של המודרניזם המוקם נלכד בעדינות הקשיחה של רשתות המעמקים הללו".

אוצרת התערוכה: מריאנה שלייפר

 

התערוכה נפתחת ביום שישי 11/3/2013 בשעה 20.30