Logo (1).png

גמלים רבותי, גמלים

דף הבית > גמלים רבותי, גמלים
 
 


צילום

ה אמן דב מרמלשטיין מרבה לטייל בארץ ובחו"ל והפעם מצלם את פסטיבל הגמלים בפושקר במדינת רג'יסטן ב הודו ב כשרון רב.

ל מקום מגעים אלפי גמלים בתקופת הפסטיבל ומתבצע שוק של מכירת גמלים ובנוסף תחרות ריצת גמלים, ת ח רות יופי וכ"ו.

ה וא תופס את הרגעים הקטנים שנותן את האווירה של השוק הזה.

ד ב הוא תושב מושב גני טל שבעבר היה מושב לתפארת בגוש קטיף וכיום המושב הועתק לשדות קבוץ חפץ
ח יים שליד גדרה.

ה וא אמר: "הייתי חקלאי במשרה מלאה, רחוק מהצילום.

כ יום המשק עדיין פעיל, אולם שניים מילדי מפעילים אותו.

ל פני 4 שנים החלטתי לפרוש מהחקלאות בעקבות הסחבת בקבלת משק חילופי."

ד ב מקדיש את כל זמנו לטובת אמנות הצילום ונהנה מכך.

ד  ב אמר:"אם הצלחתי לגרום לאנשים הנאה מצפייה בתמונותיי, אז זהוא שכרי".

 

 

א  וצרת התערוכה: מריאנה שלייפר

ה  תערוכה תפתח ב: . 17/4/2015