Logo (1).png

יוסלה כרמין-M10

דף הבית > יוסלה כרמין-M10
 
 
RINGELBLUM M10

BEN JAKOW A. - 61 - המסמך מספר על השוק השחור במטבע חוץ שהתנהל ברחוב PAWIA ב - WARSZAWA שהקרין על מחירי מטבע החוץ בכל פולין - כותב המסמך יודע לתאר את האוירה ואת הטיפוסים השונים - השוק נשלט בידי אנשי העולם התחתון - הדיבור מטובל בסלנג מיוחד שהיום צריך לפענח את משמעותו - המתרגם מקווה שקלע בפירוש כל הביטויים המיוחדים

157 - אלמוני - מסמך זה מתאר את הלך הרוחות בגטו WARSZAWA מבלי לנקוב בתאריך מדויק - האלמוני מספר על משתפי פעולה יהודים מחוץ לגטו שמאתרים יהודים הנמצאים בצד הארי - רובם הם אנשי LODZ - הוא מספר על שיטות מבריחי המזון לתוך הגטו - הגטו רוגש משמועות על הנעשה בערי השדה ושואל מתי תורה של וורשה ? - הוא מונה את השמועות על העתיד להתרחש - בסוף יש רגיעה כי מתברר שכל הצמרת הגרמנית הצבאית והאזרחית עושה עסקים בגטו וכל זמן שיש עסקים שום דבר רע לא יכול להתרחש - בסוף המסמך מופיע תאריך 27 ליוני - יש לשער שהמסמך מתאר את המצב בגטו
בשנת 1940 כי אחרת היה מזכיר את פרוץ המלחמה עם רוסיה שהתחילה ב - 21/6/1941

PERLA JEHOSHUA - 199 - זהו מסמך בלתי רגיל של סופר שלא נותר בחיים ולא שרד את השואה -
הוא מתחיל את כתיבתו 40 יום לאחר תחילתה של האקציה הגדולה בקיץ 1942 בגטו WARSZAWA - בפרק זמן זה הוצאו מתוך הגטו 400.000 יהודים ונשלחו להשמדה ב - TREBLINKA - העד מתחיל את כתיבתו ב - 30 לאוגוסט 1942 ומסיים בסוכות אותה שנה - הייחוד של התעודה הזאת שהיא נכתבה בזמן ההתרחשות בזמן אמת - עדות כתובה ביד אומן ותורגמה למופת בידי יואל רויזמן