top of page

כאן הכול מתחיל
 

עלה על הקרקע ב- 16.8.49, לרגלי גבעת שייח' נוראן ("קבר שייח' מהמאה ה-19 הקדוש למוסלמים, שהיה במלחמת העצמאות מוצב מצרי חשוב שנכבש במבצע "אסף)

המייסדים: חברי גרעין "מגן" של השוה"צ ברומניה שעלו כמעפילים ב1947, נתפסו ע"י הבריטים וגורשו לקפריסין עם הקמת המדינה חזרו לארץ. היו בהכשרה לחיי קיבוץ ביד מרדכי וגת ואז הגיעו לכאן.

בתקופה הראשונה לא היה קו מים (הביאו במיכלית).לא קו חשמל (היה גנרטור) ולא כבישים. היה טלפון אחד, רדיו אחד, ודרכי עפר עד אורים במזרח וסעד בצפון. הפרנסה בתחילה היתה על פלחה, גן ירק, רפת ואחר כך גם צאן, ברווזיה, שלחין

משך השנים הגיעו גרעיני השלמה מתנועת השוה"ץ בארץ וגם מהעולם. כן התחנכו בקבוץ 4 חברות נוער. החל משנות ה-70 החלו להיקלט גם בני קיבוץ. אחוז בני הקבוץ הנשארים בקבוץ (בממוצע לאורך שנים) - שליש. רבים מהם הביאו בני זוג. היום יש כבר נכדים חברי קיבוץ. אוכלוסיה היום: כ- 250 חברים ומועמדים, כ-100 ילדים וכ-40 תושבים.

ענפי פרנסה עיקריים:

מפעל "מגן אקו אנרג'י" (בשמו החדש): קולטי שמש, מחליפי חום, כלורינטורים. כשמונים מיליון ש' בשנה מכירות, רווחיות טובה. כ- 90 עובדים.

גידולי שדה- כעשרים אלף דונם, 20 עובדים. בעיקר תפוחי אדמה ובוטנים, וכן חיטה, צנונית, גזר וחוחובה.

רפת הנגב - בשיתוף עם בארי וגבולות. הגידול כאן והחולבות בגבולות. 

עובדי חוץ - כשישים חברים (כולל מורים) המכניסים משכורותיהם לקיבוץ

ענפי עזר ושרות: חינוך, מזון, מפגשית, מכבסה ובגדים, מוסך, מסגריה, אחזקה, נגריה, בניין.

רמת חיים טובה, פנסיה מסודרת, קרן חיסכון, גודל דירת קבע סטנדרטית- 90 מ"ר (אפשרות להרחבה פרטית.חיי תרבות (וחגים) וחברה. בתי ספר קרובים מעולים.

הקיבוץ מתנהל כקיבוץ שיתופי, ללא קשר בין העבודה והמשכורת ועם תקציבים שווים לכולם (לפי מצב משפחתי). תקציבים רבים מופרטים לרשות החבר וגישה של"חייה ותן לחיות".

מתמודד בשנים האחרונות עם היותו חלק מ"עוטף עזה".

26102012114648051.jpg
26102012113622081.jpg
26102012113644161.jpg
26102012113825111.jpg
bottom of page