top of page

יוכבת לביא צבוטרו

תאריך לידה -07/02/1932

תאריך פטירה -15/04/2012

מקום קבורה - בית עלמין קיבוץ מגן

_Preview_120_1281410201223045867.jpg

נולדה ברומניה –סוליצה

במלחמת העולם השניה 1940-45 עוברת עם משפחתה לעיר בוטשן
מצטרפת לתנועת "השומר –הצעיר" בגיל 16 ומעפילה ארצה-על האוניה פאנקראשאט-פאניורק, בדרכה ארצה ,ושהתה במחנה מעצר בקפריסין כשישה חודשים.

מלחמת העצמאות בעלי קאסם, ע"י רעננה,עם מפוני יד מורדכי.
משיקום יד –מורדכי,לאחר תם הקרבות, מגיעה ביום העליה על הקרקע להקים את קיבוץ מגן.
במקום עבודתה קשובה, מתמידה ואחראית כלפי העובדים האחרים וחברים זקוקים לעזרה
שותפת הועדות שונות, מזכירת קיבוץ.

מקימה משפחה עם מרטין,נורית,אוהבת וכואבת את נכדיה,זוכה לחבק נינים.
ממשיכה לעבוד עד שהכאב מכה ונפרדת.
על פי בקשתה לא נישאו דברי הספד.

קטע ממכתב תנחומים:
...........למרות ואולי בגלל,שיוכבת "דודה" ליוותה אותי בשנים הראשונות של חיי,היא נשארה דמות משמעותית עבורי גם בבגרותי....
תמיד שמחתי לפגוש את יוכבת, או כפי שקראתי לה "דודה".ההתעניינות שלה תמיד חמה ואוהדת .
.....רציתי לספר לכם כמה אהבתי אותה ובעידן בו נוהגים לבקר את החינוך המשותף, אני שמחה ומודה על כך שהיא הייתה שם בשבילי.
קראתי שוב את דברי אליכם שמתי לב שכתבתי "אהבתי" בלשון עבר.זה לא נכון.אהבה איננה נחלת העבר, גם כשהמושא שלה מת.בדרכה שלה דודה תמיד נשארה ותישאר חלק ממני אני אוהבת אותה.

bottom of page