top of page

שמואל גראו

תאריך לידה -27/02/1928

תאריך פטירה -31/08/1994

מקום קבורה - בית עלמין קיבוץ מגן

0610201219343471_edited.jpg

שמואל גראו-ז"ל

שמואל גראו ז"ל בעלה של חנה גראו ואבא של עודד ואריאל.
שמואל גראו נולד ב – 27.2.1928 ברומאן רומניה, בן פנינה ומשה גראו ז"ל.
חי עם אמו בפיאטרה נאמץ, עיר יפה השוכנת בהרי הקררפטים ברומניה.
אחרי המלחמה עם שחרורה של רומניה ע"י הצבא האדום, הצטרף לתנועת "בני עבודה", תנועה שקלטה חברים שלא היו יכולים להתקבל לשומר הצעיר מסיבות שונות או בגלל גילם.
במסגרת "בני העבודה", יצא שמואל להכשרה בסניף פלויישט ובדצמבר 1947 עלה אצה באנייה "פאן יורק" שנתפסה ע"י הבריטים. העולים כולם הוגלו לקפריסין.
בקפריסין, התקשר למספר חברים מגרעין "מגן" כשהציעו לו להצטרף לקיבוצנו, אמר שאינו יכול לעמוד בקריטריונים של תנועת הנוער. הוא עישן... שיחת הגרעין החליטה לאפשר לו הקצבה של שלוש סיגריות ליום ומגבלת הצטרפות הורדה.
חברי מגן הגיעו בחלקם ארצה והתרכזו בשני הגרעינים בגת ובעלי קאסם.
החברים שנשארו בקפריסין נסו לברוח מהשבי. רק בניסיון השלישי, באותו לילה בו נרצח חברנו שלמה חיימזון ז"ל על ידי זקיף אנגלי, הצליח שמואל לברוח.
– 16.9.48 הצטרף שמואל לגרעין ביד מרדכי. (עלי קאסם)
עם עלייתנו על הקרקע, עבד שמואל בהקמת המחנה ובשנת 1950 נבחר לרכז את גן הירק, ענף חקלאי חדש בקבוצנו. 45 דונם גן ירק – גידול בתנאים לא תנאים: עגבניות, מלפפונים, פלפל, חצילים, תפו"א, גזר.
בסוף 1951 מסר את רכוז הגן והתחיל לעבוד כחשמלאי בקבוץ מקצוע בו עבד במסירות עד יומו האחרון.
בזמן היותו בקבוץ עבד גם בנגריה ובמרפאת שניים – על סמך ידע קודם מרומניה.
שמואל היה ידוע באהבתו הגדולה למוסיקה קלאסית ולא החמיץ כל הזדמנות להשתתף בכל ארוע מוסיקלי במגן ומחוצה לה.
ב – 1950, יחד עם עוד תשעה זוגות נישא לחנה תיבל"א, וביחד בנו את קן המשפחתי במגן. נולדו להם שני בנים: עודד כיום חבר קבוץ משמר העמק ואריאל החי יחד עמנו במגן. חמשת הנכדים שנולדו הביאו להם אושר ושמחה.
יחד עם חנה אמצו את חיים צבר, שהגיע אלינו כילד חוץ ל"מעלה הבשור", וראו בו ובמשפחתו במשך כל השנים חלק בלתי נפרד מהם.
שמואל נלקח מאתנו באופן פתאומי ביום 31.8.94 , ביום בו אמור היה לצאת לטיול מאורגן לחו"ל.
יהי זכרו ברוך!

bottom of page