top of page

שרה (שדר)קאופמן

תאריך לידה -21/06/1934

תאריך פטירה -22/03/1994

מקום קבורה - בית עלמין קיבוץ מגן

0610201219573499.jpg

שרה (שדר) קאופמן ז"ל

שרה (שדר) קאופמן ז"ל אשתו של ראובן, אמא של ענת אגמי, עופר וענב אווקרט.

שרה נולדה ב – 21.6.1934 ביאסי שברומניה. שרה הייתה הבת האמצעית בין חמשת האחים, גדלה בבית קשה יום לאחר שהאב נהרג בפוגרום הגדול ביאסי ושרה נותרה לבדה לשאת בעול גידול הילדים.
תקופה מסוימת הייתה שרה בבית ילדים ביאסי ומשם בדרך נדודים באמצעות עליית הנוער עברה ושהתה בהולנד כשנה, ומשם הגיעה לארץ לבד בגיל 14. בארץ כילדה בודדה התגלגלה במספר חברות נוער בקבוצים תל עמל, כפר מנחם, ולבסוף נקלטה בגן שמואל בחברת נוער שכולם ילדים ניצולי שואה.
בגן שמואל מצאה לראשונה לאחר גלגוליה, בית, לימודים מסודרים ועבודה בלול. כל חייה נשארה בה פינה חמה לקבוץ גן שמואל.
בשנת 1951 התגייסה לנח"ל עם חבריה, שהתה בקבוץ עברון במסגרת השירות, ומשם הגיעה למגן לתקופת שירות ללא תשלום.
גרעין "ניצנים" במסגרתו הגיעה היה גרעין הנ"חל הראשון שנקלט במגן. בנ"חל שרה פגשה בראובן לקראת גמר השירות הצבאי וחזרת הגרעין מגן שמואל החליטו ביחד להקים את ביתם במגן.
כל שנותיה הראשונות במגן עברו עליה בעבודה מסורה בלול. זכורה היטב תמונת סחיבת סלי הביצים המלאים והכבדים ומיונם לשיווק. לאחר מכן עבדה בבתי ילדים, בבישול, בריכוז קומונה, ומקום עבודתה האחרון היה מועדון לחבר.
חריצותה ומסירותה לעבודה היו למופת כל שנותיה.
למשפחה נולדו שלושה ילדים – ענת, עופר וענב. שרה שגדלה במשפחה קשת יום הקדישה למשפחתה כל שיכלה ויחד עם ראובן גידלו משפחה לתפארת.
היא זכתה לחתן את שלושת ילדיה כשענב אחרונה, וכמו כן זכתה לראות את נכדיה דקל, אלדר, נווה ונעם אשר הסבו לה אושר רב. המחלה נתגלתה בערב חתונתה של ענב, מחלת הסרטן שפגעה קשות בגופה אך לא בצלילות דעתה. משפחתה טפלה ועזרה ככל שיכלה על מנת להקל אפילו במעט על סבלה. עד לשבוע האחרון שמרה על קשר רצום עם כ חברי הקבוץ שבאו לבקר בביתה.
כל תקופת חייה האחרונה עברה עליה בביתה על פי החלטת המשפחה כשכולם לצידה.
שרה נפטרה בבוקר 22.3.1994.
יהי זכרה ברוך!

bottom of page