top of page

אסתר מרקוביץ אורן

תאריך לידה -15/08/1930

תאריך פטירה -01/05/2009

מקום קבורה - בית עלמין קיבוץ מגן

0610201219505121.jpg

רומניה – בוטשוני
עוברת את תלאות המלחמה 45 – 1940 .
מתיתמת מאמא – בילדותה.
נסחפת עם "השומר-הצעיר" ומעפילה ארצה,דרך קפריסין,להקים קיבוץ.
מלחמת העצמאות בתעלות גת. שיקום יד מרדכי מכין להגשמה בנגב.
בקיבוץ מגן: מאמינה בעקרונות הקיבוץ השיתופי ופעילה במסירות בועדות:
ו. חברים, סידור עבודה, ו. קליטה, מזכירה , כי ראוי להיטיב עם הפרט וכך לחזק את החברה. זו דרכה במגן לאורך השנים.

למשפחה מעניקה את מלא כוחתיה ואכן נכדיה נעמו לה מאד והקשר איתם הדוק ואישי.

כשמבחינה בסדקים שנוצרו בעקרונות אינה נרתעת לפעול לתיקון ושינוי הנדרש ומקיימת קשר טוב עם הצעירים.

כשלעצמה, נושאת בדומיה את כאביה וגוזרת באומץ את הסתלקותה – והמשפחה האוהבת סביב לה כואבת ותומכת.
חותם חייה נצרב בקיומנו.

bottom of page