top of page
Badge_of_the_Israel_Defense_Forces.new.svg.png

ישראל באומגרטן 

תאריך לידה -01/01/1936

תאריך פטירה -01/01/1954

מקום קבורה - בית עלמין קרית שאול

0610201217084355_edited.jpg

ישראל באומגרטן ז"ל
ישראל בנם של חנה ועמנואל באומגרטן נולד בתל-אביב ב-1936.
היה חניך השומר הצעיר בקן ת"א צפון. במגן שהה רק זמן קצר לפני התגיסותו לנח"ל. בתקופה קצרה זו התגלה כחבר טוב, פעיל בגרעין ומנסה בעל כוחו להצליח בקליטתם במגן. כשחגג הקיבוץ את חג החומש, היה בין נציגי הגרעין שפעל בוועדת החג. זה היה מבחנו הראשון בקיבוץ וחשוב היה לו שהחג יצליח- תרומתו ניכרה היטב בהצלחת החג.
להבדל מרוב חבריו אשר עבדו כ"פקקים" בימים הראשונים, ישראל מצא את מקומו כעובד במחסן התערובות בתנאים קשים ופרימיטיביים ללא כל שכלול מכני או אלקטרוני בעבודתו, הכנת תערובת לענפי בעלי החיים בקיבוץ, עבד במסירות ובדייקנות.
"משחק ילדותי טיפשי" יריה שנפלטה מרובה בתוך החדר ע"י חבר ששהה עמו שמה קץ לחייו, והוא היה רק בן 18 שנים.
נקבר במגן ולפי בקשת הוריו, המחלקה להנצחת החייל העבירה את גופתו לקרית שאול.
יהי זכרו ברוך!

bottom of page