top of page
Badge_of_the_Israel_Defense_Forces.new.svg.png

אורי נוסוקובסקי

תאריך לידה -01/01/1935

תאריך פטירה -01/01/1956

מקום קבורה - בית עלמין קרית שאול

0610201215352672_edited.jpg

אורי ויסוקובסקי בוכבינדר ז"ל 1955  - 1935

באותו היום עמדה להערך מסיבת קבלת גרעין "פלד" – השלמתנו הראשונה לחברות בקיבוץ – נפל אבל כבד בקיבוצנו.
אורי או כפי שהיינו מכירים אותו כולנו בשם ויסו חבר ההשלמה מת מפצעיו בגלל פליטת כדור. הוא נפצע בבטנו באופן אנוש. חמישה ימים נלחם על חייו, אבל כל הנסיונות להצילו היו לשוא.
הניח הורים ואחות צעירה ממנו.
משחר ימיו למד לאהוב את הארץ ולהצמד אל אדמתה ואל חיי החברה.
היה חניך ופעיל בת"א בקן צפון ויחד עם חבריו התגייס לנח"ל במסגרת גדוד 906.
בתקופה הקצרה שהיה במגן עבד באנסטלציה, עבודה קשה בתנאים לא תנאים בקיבוץ צעיר שצעד את צעדיו הראשונים.
סיבת מותו הרשמית של אורי הייתה שהוא נהרג מפליטת כדור כשניקה את נשקו, יש אומרים שזה קרה ברגע של חולשה בעקבות משבר בקשריו עם חברתו.
הוא נקבר במגן ולפי בקשת הוריו בשנת 1958 הועברו עצמותיו לקרית-שאול.
יהי זכרו ברוך!

bottom of page